Liên hệ

Thông tin liên hệ của Trường Tiểu học Tân Hưng

Trường Tiểu học Tân Hưng

Địa chỉ: TP Hải Dương – Tỉnh Hải Dương – Điện thoại 03203860988
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tam